Privacy Beleid:

Als u actief via de site reageert, bijvoorbeeld door een brochure te bestellen, een link aan te klikken of een mail te sturen, dan worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. De door u verstrekte gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Relaxed Sailing. Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen. Het klantenbestand wordt gebruikt voor marketing-, datavalidatie-, en onderhoudsdoeleinden voor Relaxed Sailing en andere zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u via de contactpagina contact met ons opnemen waarna wij contact met u zullen opnemen.

Voor het kunnen toezenden van informatie, brochures etc. alsmede voor het verrichten van marktonderzoek, schakelt Relaxed Sailing zorgvuldig geselecteerde bedrijven in, die uitsluitend de voor de uitvoering van hun taak benodigde gegevens ontvangen.

Relaxed Sailing is niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: Hoeveel bezoekers krijgen we? Vanuit welke landen wordt de site bezocht? Welke pagina's worden veel bezocht? Wat zijn drukke uren? Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht. Relaxed Sailing kan de verzamelde bezoekersinformatie niet herleiden naar individuele personen. Relaxed Sailing kan de informatie echter wel koppelen aan individuele personen, mits zij daarvoor toestemming hebben gegeven en bezoekers hun persoonlijke informatie op de website hebben ingevuld. Ook kan bezoekersinformatie worden herleid naar een persoon wanneer deze in een persoonlijk gericht e-mailbericht van Relaxed Sailing een link naar deze website heeft aangeklikt. De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.